Skip to main content

【理事会】

2024年

● 2024年1月25日(水)17:30~
場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
https://forms.gle/xRg6SNLArDC5kMVm7
※この受付は終了しました
● 2024年3月26日(火)17:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
● 2024年6月5日(水)17:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
● 2024年9月4日(水)17:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
● 2024年12月4日(水)17:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】

2025年

● 2025年1月22日(水)17:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
● 2025年3月26日(水)17:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
● 2025年4月16日(水)17:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】

【理事・評議員合同会議】

2024年

● 2024年5月9日(木)17:30~
 場所:未定
【出欠確認フォーム】

2025年

● 2025年5月21日(水)17:30~
 場所:未定
【出欠確認フォーム】

【評議員会】

2024年

● 2024年2月5日(月)17:00~(延期)
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】1月29日(月)まで
https://forms.gle/kNFaV9qeiaEh5pRW6
※この受付は終了しました
● 2024年2月29日(木)17:00~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
https://forms.gle/QMtHbx8gnWbk6jJY8
● 2024年4月12日(金)17:00~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】

【総務委員会】

2024年

● 2024年3月6日(水)18:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
 https://forms.gle/LhrWA5YdXd3fEiS38
● 2024年4月19日(金)18:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
 https://forms.gle/GKde2Sw8EXkebhGt6

【広報委員会】【事業委員会】

2024年

● 2024年1月23日(火)17:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
 https://forms.gle/1WpoaSNUUVaj3dDK8
※この受付は終了しました
● 2024年2月15日(木)17:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
 https://forms.gle/bttz8DG3qZS9oDcm8
※この受付は終了しました
● 2024年3月7日(木)17:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
 https://forms.gle/KSkbyzLzvzvZD8H19
● 2024年4月10日(水)17:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
 https://forms.gle/TLSJPRhMC9v8JhhQ8
● 2024年5月8日(水)17:30~
 場所:大分県東京事務所会議室
【出欠確認フォーム】
 https://forms.gle/Yq5BuJHGvPtYRr5k8

【会員増強委員会】